CHPM

Vzhledem k tomu, že zaměstnáváme větší podíl (více než 50 %) OZP zaměstnanců, tak můžeme poskytnout naším odběratelům takzvané náhradní plnění při odběru zboží.

NAVIJA CZ s.r.o.
Kozlovická 539
335 01 Nepomuk

IČO: 18238742
DIČ: CZ18238742

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5290016379/0800

CHPM | Zajišťujeme náhradní plnění
Zajišťujeme náhradní plnění